Proje Etüd Hizmetlerimiz

Hazırlık ve Ön Etüt Çalışmaları
Ana Dağıtım Sistemlerinin Ön Raporunn Hazırlanması
Gerekli Sistemlerin Belirlenerek Mimariye Uygunlugun Kontrolü
Ön Proje (avan) Proje Hazırlanması
Kesin Projenin (Uygulama Projeleri) Hazırlanması
Keşifler,Şartnameler hazırlanarak ihale Dosyasının Oluşturulması
İhale Sürecinde Teknik Destek Hizmetlerinin Verilmesi